top of page
Vesterålen.jpg
testmønster-01.png

Regnskap på dine premisser

Det er flere faktorer som er med på å bestemme omfanget av det som må gjøres tilknyttet bedriftens regnskap. Både bransje, størrelse og aktivtetssvingninger vil være faktorer som påvirker arbeidsbelastningen. Vår solide kompetanse og erfaring innen økonomi og forretningsdrift, i kombinasjon med heldigitale arbeidsflater, effektiv arbeidsflyt og skalerbar kapasitet, gir deg trygghet og forutsigbarhet til å utvikle din egen kjernevirksomhet, fremfor å bruke tid på regnskap.

Heldigitalisert byrå

Både bilag, rapporter og tall tilgjengeliggjøres i digitale flater som du har tilgang til gjennom hvilken som helst nettleser. Dette sikrer i tillegg høy automatiseringsgrad og effektive arbeidsflyter.

Din langsiktige økonomipartner

Våre regnskapsrådgivere har bred fagkompetanse og lang erfaring. Vi ønsker å bli kjent godt med bedriften din, og vår lokale tilstedeværelse sørger for at hjelpen aldri er langt unna.

Offentlig regnskap

Årsregnskap

Budsjett

testmønster-01.png

Årsregnskap

Årsregnskapet er basert på det regnskapet som føres løpende gjennom året, og utarbeides i sammenheng med årsoppgjøret som gjennomføres etter endt regnskapsår. Det er flere krav til hva årsregnskapet skal inneholde, og når og hvordan det skal leveres. Oppgavene rundt årsregnskapet kan være tidkrevende for mange bedrifter, og stjeler verdifull tid som bedriften kunne benyttet til egen kjernevirksomhet. Ikke stress med årsregnskapet – la oss ta hånd om dette.

Hva er et årsregnskap?

Veldig kort forklart er årsregnskapet en oversikt over en virksomhets resultat og økonomiske situasjon når et regnskapsår avsluttes. Årsregnskapet er virksomhetens offentlige regnskap. Årsregnskapet har to hovedfunksjoner; det skal først og fremst vise hvordan bedriftens midler har blitt benyttet gjennom året. I tillegg skal det redegjøre for bedriftens økonomiske status.

Hvorfor levere årsregnskap?

Offentliggjøring av årsregnskapet er viktig for åpenhet i næringslivet. Årsregnskapet offentliggjøres av myndighetene, slik at «brukere» skal kunne vite noe om bedriftens økonomiske situasjon. Brukere av årsregnskapet ditt kan være leverandører, kunder, kredittinstitusjoner og konkurrenter. I nettjenester som Proff eller Purehelp er det tall fra årsregnskapet du får tilgang til.

Hva skal et årsregnskap inneholde?

Som et minimum skal et årsregnskap inneholde Resultatregnskap, Balanse og Noter. Resultatregnskapet er en oversikt over driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader. Balanse er en oversikt over eiendeler, gjeld og egenkapital. Noter er forklaringer til de ulike postene i regnskapet. Noen noter er lovpålagte, mens andre kan legges til dersom du ønsker å utdype noe rundt tallene.

Næringsoppgave og årsregnskap

Både næringsoppgaven og årsregnskapet baserer seg på de samme tallene, men det er en forskjell; Næringsoppgaven leveres til skatteetaten, slik at de kan beregne hvor mye du skal betale i skatt. Årsregnskapet leveres fordi det er krav om at tallene til de pliktige selskapene skal være offentlig tilgjengelig.

Vi er sikker på at du blir fornøyd, så la oss føre regnskapet ditt

1 måned gratis regnskap!

testmønster-01.png

Budsjett

I motsetning til et regnskap, som gir et historisk bilde av bedriftens økonomi, så er budsjett et verktøy som benyttes for å planlegge og forutsi hva som kommer til å skje fremover i tid. Et budsjett er en oppstilling som viser inntekt- og kostnadsforventinger i en gitt periode, enten det er snakk om tall for et helt år, eller for en måned. Våre rådgivere hjelper deg med å planlegge og sette opp budsjetter tilpasset din bedrift og ditt forventede aktivitetsnivå.

Hva brukes et budsjett til?

Bedrifter som jobber aktivt med budsjett gjør dette for å kunne ha et element av forutsigbarhet, slik at de kan planlegge og prioritere for den videre driften. Det kan være svært nyttig å i god tid registrere store kostnader som du vet kommer, slik at du har oversikt og kan gjøre justeringer i driften tilpasset dette. Budsjetter har få lovkrav, men aksjeloven §6-12 fastslår at styret har ansvar for å påse at bedriften planlegger driften sin i nødvendig grad. Våre rådgivere er godt trent innenfor budsjettarbeid og kan hjelpe deg med å planlegge, gjennomføre og følge opp budsjettarbeidet.

Finnes det flere typer budsjett?

For å lykkes med bedriften bør du ha et forhold til de to vanligste budsjettypene. Likviditetsbudsjettet viser deg en oversikt over innbetalinger og utbetalinger som er planlagt i en fremtidig periode. Dette er den mest effektive måten å holde kontroll på hvilke midler du har tilgjengelig når regninger, lønn og offentlige avgifter skal betales. Resultatbudsjettet er også et svært vanlig budsjett. Dette budsjettet viser utgifter satt opp mot inntekter. På denne måten finner du ut om bedriften tjener penger, og om du kommer til å gå i overskudd eller underskudd.

Heldigitalisert byrå

Prokuria Polar Gruppen er et heldigitalisert byråkonsern med kunder fra nord til sør i Norge. Våre kunder har tilgang til alle digitaliserte bilag og "real time" regnskap direkte fra hvilken som helst nettleser. Selskapene i Prokuria Polar Gruppen har konsesjon som Autorisert Regnskapsforetak fra Finanstilsynet.

forsidemønster-01.png
bottom of page