top of page
Vesterålen.jpg

RAPPORTERING

testmønster-01.png

Hva må jeg rapportere?

For deg som næringsdrivende kan det være krevende å ha kontroll på alle viktige og tradisjonelle regnskapsdatoer og rapporteringsfrister. Som bedriftsleder må du forholde deg til mange frister for å unngå gebyrer og i noen tilfeller tvangsmulkt. Jo mer du vokser, desto mer arbeid skaper rapporteringen. I dag er det i tillegg et høyt fokus rundt nye rapporteringsformer, noe som er et resultat av blant annet den nye Åpenhetsloven og EUs taksonomi og bærekraftsrapportering.

Bærekraftsrapportering

Kunder, investorer og offentlig sektor forventer i stadig større omfang, åpenhet og informasjon om hva bedrifter og organisasjoner faktisk gjør knyttet til helhetlig bærekraftig utvikling. Hva er det egentlig som det skal rapporteres på og hvor omfattende rapporteringen må være avhenger av størrelse, type virksomhet og bransje. Fremover kommer det strengere krav til bærekraftsrapportering, og bærekraft har blitt en kritisk suksessfaktor for næringslivet og har stor verdi å kommunisere både internt og eksternt i bedriften.

Les vårt blogginnlegg om Åpenhetsloven

Offentlig rapportering

Bærekraftsrapportering

MVA-rapportering

Årsoppgjør

Årsoppgjør, selvangivelse og ligningsdokumenter

Årsoppgaven eller årsregnskapet er rapporten som konkluderer hvordan regnskapsåret har vært. Dette er ofte den mest omfattende og komplekse oppgaven vi utfører for våre kunder. Her skal alle bilag og dokumenter sammenstilles til ett dokument som gir oversikt over bedriftens økonomiske status for foregående regnskapsår. For at årsoppgjørsprosessen skal være mest mulig effektiv krever dette tett dialog og god planlegging.

MVA

MVA-oppgave

For alle bedrifter som er registrert i MVA-registeret er det pliktig å sende inn og betale merverdiavgift. Gjennom året er det seks mva-terminer som skal rapporteres og betales. Innen ulike bedrifter selges det og leveres ulike produkter og tjenester. Disse har ofte ulike satser, og innenfor noen bransjer kan regelverket være komplekst. Overleverer du disse oppgavene til en rådgiver kan du være trygg på at avregningen blir korrekt, slik at du verken belastes for mye eller for lite.

Arbeidsgiveravgift

I alle bedrifter hvor det finnes ansatte med lønn, må det leveres a-melding gjennom Altinn. A-meldinger leveres annenhver måned. Gjennom a-meldingen får myndighetene oversikt over hvor mye bedriften skal betale i arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften beregnes ut ifra en prosentandel av de ansattes brutto lønn. Avgiftssatsene er stort sett like i hele landet, men noen kommuner har avvikende avgiftssatser. La våre lønnsspesialister overta denne oppgaven for deg.

pp_logo_gs.png

Kontakt oss om rapportering!

Ta deg selv en pustepause - la oss ta hånd om rapporteringen

Heldigitalisert byrå

Viken Accounting er et heldigitalisert regnskapsbyrå med kunder fra nord til sør i Norge. Våre kunder har tilgang til alle digitaliserte bilag og "real time" regnskap direkte fra hvilken som helst nettleser. Viken Accounting har konsesjon som Autorisert Regnskapsforetak fra Finanstilsynet.

forsidemønster-01.png
bottom of page