top of page
  • Forfatterens bildeMartin Enoksen

Prokuria Polargruppen blir en del av Aspia

Prokuria Polar blir en del av Aspia-konsernet, en ledende forretningspartner innen økonomi, regnskap, lønn, skatt og rådgivning.

 

Prokuria Polar-gruppen, ett norsk økonomi- og rådgivningsselskap bestående av fem selskaper som er samlet under navnet Prokuria Polar, har styrket sin posisjon innen regnskap, lønn, rådgivning og skatt gjennom å bli en del av Aspia.


Ved å bli en del av Aspia-konsernet vil Prokuria Polar kunne øke kraften i sin vekstplan for å styrke sin posisjon i det norske markedet ytterligere.


Torben Torbjørnsen i Prokuria Polar: "Vi har gjennom den siste tiden bevist at vi er sterke både digitalt og lokalt på de stedene vi er - og har bygd nære og verdiskapende relasjoner til kundene våre gjennom avansert og tung fagkompetanse. Nå ser jeg store muligheter for oss som en del av ett større konsern hvor vi kan fortsette vår utvikling sammen med en tung og ambisiøs aktør som Aspia".


Aspia er Sveriges ledende Forretningspartner innen økonomi, regnskap, lønn, skatt og økonomisk rådgivning med tilstedeværelse over hele Sverige samt Norge, Finland og Danmark.

Aspia innehar en unik kombinasjon av faglig spisskompetanse og ett bredt produkt- og tjenestespekter, både digitalt i form av plattformen MyBusiness og lokalt gjennom alle medarbeiderne.


”Sammen med Prokuria Polar tar vi i Aspia ytterligere steg i vår internasjonale vekst, ett steg som vi ser frem imot og som føles helt naturlig med tanke på de behov som etterspørres av våre nordiske kunder. Sammen med Prokuria Polar forsterker vi vårt nordiske tilbud og vårt nærvær i det norske markedet”, sier Ola Gunnarsson, CEO i Aspia AB.
For mer informasjon:

Torben Torbjørnsen

Prokuria Polar


M: +47 951 15 555

E: torben@polarokonomi.noStockholm/Oslo - 2023-05-04
bottom of page