top of page
  • Forfatterens bildeTorben Torbjørnsen

Lønn eller utbytte? Hva er best?

Eier du din egen bedrift (alene eller med en partner) har du/dere mulighet til å opprette ansettelsesforhold å ta ut lønn. Men uttak av utbytte fra selskapet er også et alternativ. Hva som lønner seg for deg avhenger av flere forhold – ikke bare skatt som det er lett å tro.
Som eier av aksjeselskap har du trolig stilt deg spørsmål om hva som er «best»; lønn eller utbytte. Jeg tar konklusjonen med en gang – som oftest er den en kombinasjon.


Avhengig av uttaksnivå fra bedriften, blir det skattemessige resultatet i de fleste tilfeller nokså likt, men det finnes noen unntak. Det som da er viktig å være oppmerksom på er at valget også påvirker de sosiale rettighetene du har krav på.


Vi ser på hvordan forskjellen mellom utbytte og lønn blir dersom vi legger til grunn et beløp på 500 000 kroner.


Hvordan blir det om du tar ut lønn?

Ved uttak av lønn må bedriften betale arbeidsgiveravgift, og du må betale personskatt, trinnskatt og trygdeavgift.

Det er flere faktorer som spiller inn, men her er de viktigste.


La oss si at du skal ta ut 500 000 kroner i lønn i løpet av året:


Av disse 500 000 kronene må bedriften betale arbeidsgiveravgift. De fleste steder i landet har en avgiftssats på 14,1 prosent, mens det i noen kommuner er lavere satser.


Finn ut hvilken sats som gjelder for din bedrift


Vi kan tenke oss at arbeidsgiveravgiften utgjør:


500 000 x 14,1% = 70 500 kroner


Selskapet får derimot skattefradrag på det overskuddet som går til lønn og arbeidsgiveravgift. Dette vil si at selskapet ikke betaler selskapsskatt på disse 570 500 kronene.

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av bruttolønnen din:


1,7 prosent trinnskatt på lønn mellom 198 350 og 279 150


og 4,0 prosent trinnskatt på lønn mellom 279 150 og 642 950


= 10 208 kroner


Trygdeavgift:


500 000 x 7,9 % (satsen for trygdeavgift på lønnsinntekt) = 39 500 kroner


Du har også krav på et skattefritt minstefradrag som fratrekkes før du beregner personskatt. I 2023 er satsen på 46 prosent av lønnsinntekt, og har en øvre grense på 104 450 kroner.


500 000 – 104 450 = 395 550 kroner


Personskatten vil variere fra person til person, men vi går ut fra et eksempel på 22 prosent:


395 500x 22% = 87 010 kroner i personskatt


Hvis denne lønna er den eneste inntektskilden vil du ende opp med:


500 000 – trinnskatt – trygdeavgift – personskatt = 363 282 kroner


Sosiale goder når du tar ut lønn

Uttak av lønn gir krav på sosiale goder på lik linje med vanlige ansatte. Dette skyldes at du betaler trygdeavgift på lønn, i motsetning til utbytte.


Det finnes ingen minstekrav på hvor mye du må tjene, men godene baseres på hvor mye du har hatt i lønn.


Sykepenger: du har krav på 100% sykepenger fra dag en, men selskapet må dekke de første 16 dagene. Sykepengene dine baseres på lønn for de siste fire ukene før sykemeldingen.


Pensjon: pensjonen din er basert på hvor lenge du har jobbet og hvor mye du har tatt ut i lønn. I folketrygden opptjener du pensjon på lønn opp til 7,1 G. Dette utgjør i pr. i dag 791 487 kroner.


Dagpenger: ved manglende oppdrag har du krav på dagpenger, dersom du er ansatt i eget AS og har tjent minst 1,5 ganger Folketrygdens grunnbeløp i fjor eller minst 3G de siste tre årene.


Hvor mye du får er basert på lønnen du hadde i fjor, eller gjennomsnittet av lønnen din de siste tre årene, om den er høyere.


Hvordan blir det dersom du tar utbytte?

Hvis du heller ønsker å ta ut 500 000 kroner i utbytte skjer dette:


Selskapet betaler 22 prosent skatt på overskuddet året etter opptjening, dette inkluderer også pengene som du tar i utbytte dette året:


500 000 x 22% = 110 000 kroner


Du må også betale utbytteskatt på pengene. På utbytte har du rett til et lite skattefritt fradrag kalt skjermingsfradrag.


Skjermingsfradrag:


Det du kjøpte aksjer for, for eksempel; 30 000 x 1,72 (sats for 2023) = 516 kroner


Dette kan trekkes fra det skattepliktige beløpet:


500 000 kroner – 516 kroner = 499 484 kroner.


Deretter skal det gjenværende beløpet multipliseres med 1,378 (sats for 2023):


499 484 x 1,378 = 688 289 kroner


I tillegg skal du slik som med selskapsskatten, betale 22 prosent skatt av dette beløpet:


688 289 x 22% = 151 424 kroner


Utbytte etter skatt ender da opp på:


500 000 – utbytteskatt = 348 576 kroner


I vårt eksempel ender du opp med 14 706 kroner mindre enn dersom pengene hadde blitt utbetalt som lønn.


Siden selskapet også beskattes av disse 500 000 kronene året etter, betaler du samlet 261 424 kroner i skatt.


Det kan allikevel lønne seg å velge utbytte når du skal ta ut så mye penger fra selskapet at du ender opp med en høyere sats for trinnskatten. Havner du på trinn 3 må du betale 13,2 prosent trinnskatt, og på trinn 4 betaler du 16,2 prosent. I et slikt scenario ender du trolig opp med å betale mer skatt ved lønn enn ved utbytte.


Regnestykket vi nå har gjennomgått kan brukes som et eksempel på hvordan utfallet skatten blir med et tenkt utbytte eller lønn.


Snakk med en skatteekspert i Prokuria Polar

Det er mange faktorer som spiller inn, og det finnes ikke noe klart svar på hva som lønner seg. Både beløpet du ønsker å ta ut, om du har andre inntektskilder, og hvor ofte du ønsker å ta ut penger er faktorer som påvirker hva du ender opp med å betale i skatt og avgift.

Som regel er det best å ta ut lønn dersom inntekten er lav. Du inngår da høy trinnskatt, og i tillegg får du rettigheter som sykepenger og pensjon, uten å måtte tegne egne forsikringer og avtaler.

Dersom du passer på å ta ut 6G i lønn, så er du sikret maksimal dekning ved langtidssykdom. Pr. i dag utgjør dette 668 862 kroner. Det er stor sannsynlighet for at dette lønner seg skattemessig.


Skatteetaten ønsker at du skal ta ut lønn for arbeid, og kan omgjøre utbytte til lønn dersom det virker som betaling for utført arbeid. Da må du forholde deg til regnestykket for lønn.


Det er lurt å spørre om råd dersom du er usikker. Vi hjelper deg med å lage den beste løsningen for din situasjon.
bottom of page