top of page
 • Forfatterens bildeTorben Torbjørnsen

Åpenhetsloven øker kravene til selskapet

Oppdatert: 19. jan.Den norske #Åpenhetsloven, #EUtaxanomien og andre regelverk som nå innføres i EU, øker kravene til selskaper. Det krever transparens i leverandørkjedene og gjør ESG til en viktig del av forretningsmodellen for å lykkes som selskap. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og den setter krav til at selskaper gjør aktsomhetsvurderinger.


De selskapene som omfattes av Åpenhetsloven er alle som oppfyller to eller tre av følgende kriterier:

 • Omsetning på minst 70 millioner kroner

 • Balansesum på minst 35 millioner kroner

 • Minst 50 årsverk

Gjennomføring i tråd med dette er ventet å bli en av revisjonshandlingene – og må derfor gjennomføres på ett eller annet nivå.​Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og den setter krav til at selskaper gjør aktsomhetsvurderinger.


Som bedrift må man da gjennomføre og dokumentere:

 • Ha full oversikt over underleverandørene

 • Utføre aktsomhetsvurderinger

 • Kartlegge negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter – både faktiske og potensielle

 • Vurdere risiko og alvorlighet ved hvert forhold

 • Beskrive tiltak som gjøres for å stanse, forebygge eller begrense de negative forholdene

 • Følge opp og bevise gjennomføring av tiltakene

 • Beskrive resultater av tiltakene

 • Ha et system for jevnlig gjennomgang av forhold og tiltak

 • Lage en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger, som skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år

 • Ha resultatet offentlig tilgjengelig, slik at dere kan besvare henvendelser innen tre uker


Det kan bli krevende å oppfylle loven, inkludert å gjennomføre alle aktsomhetsvurderingene, og det er ikke tilrådelig å vente til siste liten med dette. Vi kan vi bistå eller gjennomføre kartlegging av informasjon hos leverandører samt de andre områder dere må ha klare.


-Torben Torbjørnsenbottom of page