top of page
Vesterålen.jpg
testmønster-01.png

Hvorfor outsource lønn? 

Benytter du en ekstern partner til lønnskjøringen, sikrer du dine ansatte korrekt lønn på korrekt tid. Gode, trygge og effektive systemer og rutiner er viktig for at lønnsprosessen alltid skal fungerer optimalt. Behovet for lønnstjenester varierer fra bedrift til bedrift, både når det gjelder mengde og kompleksitet. Det er viktig å finne en lønnspartner som er i stand til å skreddersy tjenesten til dine behov, men innenfor et godt innarbeidet rammeverk for lønnsprosess.

I tillegg til trygghet rundt lønnskjøringen vil du som bedriftseier få frigjort tid som kan benyttes til å fokusere på bedriftens kjerneområder. Områder som sykepengerefusjon fra NAV og håndtering kompliserte pensjonsløsninger slipper du også å tenke på.

Hva med lønnssystemet?

I Prokuria Polar har vi erfaring fra de fleste vanlige lønnssystemer og tilhørende applikasjoner. Ofte on-boarder vi kundene i systemene de allerede benytter, men underveis i kundeforholdet ser vi at det for mange bedrifter er vanlig å gjøre endringer. Dette skyldes ofte at bedriften utvikler seg og endrer behov. Vi hjelper deg med å velge og implementere nytt system.

Les vårt blogginnlegg om lønn og utbytte

Lønnskjøring

Sykepenger

HR rådgivning

Lønn
testmønster-01.png

Outsource lønn

Setter du ut lønnsproduksjonen til Prokuria Polar får du direkte kontakt med lønnsspesialistene som kjører lønnen og kjenner bedriften din. Vår lokale tilstedeværelse kombinert med tilgang på faglig kompetanse fra et større konsern gir deg god fleksibilitet og trygghet. Vi er en partner som har fokus på kvalitet, som sørger for at lønnen alltid er på plass til riktig tid, og vi skreddersyr en avtale som er tilpasset deg.

 

I Prokuria Polar er vi spesialister innen lønnsfaget, og våre lønnsspesialister har bred erfaring fra de fleste lønnssystemer. Vi hjelper deg enten i systemet du allerede benytter, eller bistår deg med å velge og implementere nytt system. 

Lønnskjøring og sykepenger

Lønnskjøring

Vi sørger for riktig lønn på rett tidspunkt. Hos oss får du tilgang på et eget lønnsteam med lønnskonsulenter. Du minimerer sårbarheten ved ferie, sykefravær eller ved utskiftninger i personalet. Vi kjører lønn i en rekke kjente lønnssystemer og har lang erfaring med innhenting av lønn- og timegrunnlag fra tredjepartssystemer, enten gjennom integrasjoner eller ved import av data.

Sykepenger

I Prokuria Polar har vi innarbeidet gode rutiner og systemer for å behandle sykemeldinger, refusjonskrav og kontroll av mottatte refusjoner. Våre lønnskonsulenter tar seg av sykefraværsoppfølgingen og vil påse at digitale sykemeldinger blir hentet ned og at NAV refunderer riktig beløp. Vi er trent iht. enhver tids gjeldene lover og regler, og sørger for at Folketrygdens regler blir overholdt.

Lønnstjenester

  • Lønnskjøring - vi sørger for utregning og registrering av lønn, og påser at lønnen er klar for utbetaling i god tid før lønningsdato, uavhengig om det er fastlønn eller timelønn.

  • Utbetaling - vi sørger for at lønnen utbetales til arbeidstakerens konto på riktig tid.

  • Lønnsslipper - sendes i godkjent format til hver enkelt ansatt, og gir full oversikt over lønn i perioden

  • Pensjon - innberetning av pensjon

  • Sykepenger - innberetning i forbindelse med sykemelding og sykepengerefusjon

Kontakt oss om lønnstjenester!

Vi sørger for at dine ansatte mottar korrekt lønn på korrekt tidspunkt.

HR

Støttespiller innen HR

I Prokuria Polar har vi lønnskonsulenter og rådgivere som i tillegg til lønn kan bistå deg med andre administrative oppgaver, slik som større endringsprosesser, omstrukturering og andre HR-relaterte problemstillinger. Dette er et område hvor mange bedriftsledere ønsker seg en sparringspartner.

Det er i stor grad de ansatte som skaper verdi på en arbeidsplass, så bedriftens suksess er avhengig av god håndtering av personalområdet. Det er derfor veldig viktig at det finnes gode rutiner og systemer for ansettelsesforholdet. Vi hjelper deg med å strukturere rutiner for oppfølging av ansatte og nyansatte, at arbeidsavtaler og personalhåndbøker er av tilstrekkelig kvalitet, at medarbeidersamtaler og utviklingssamtaler gjennomføres slik de skal, og for tilrettelegging og oppfølging for langtidssykemeldte.

forsidemønster-01.png
bottom of page