top of page
Vesterålen.jpg

BÆREKRAFTSRAPPORTERING

testmønster-01.png

PP Gruppen hjelper deg med klimaregnskap

Om din virksomhet ønsker eller er pålagt å synliggjøre hvordan din virksomhet bidrar til bærekraftig utvikling kan det være en fordel med en partner som har kunnskap om hvordan dette gjøres.

Kunder, investorer og offentlig sektor forventer i stadig større omfang, åpenhet og informasjon om hva bedrifter og organisasjoner faktisk gjør knyttet til helhetlig bærekraftig utvikling. Hva er det egentlig som det skal rapporteres på og hvor omfattende rapporteringen må være avhenger av størrelse, type virksomhet og bransje.

Hvilken rapportering trenger du?

Fremover kommer det strengere lovkrav til bærekraftsrapportering. Flere opplever også forventninger til bærekraftsrapportering utover lovkrav fra sine interessenter og partnere. Bærekraft er blitt en kritisk suksessfaktor for næringslivet og har stor verdi å kommunisere dette arbeidet både internt i egen organisasjon og eksternt til dine interessenter og målgrupper.

Les vårt blogginnlegg om bærekraftsrapportering

Lovpålagt rapportering

Frivillig rapportering

Intern rapportering

Bærekrafsrapportering
testmønster-01.png

Bærekraftsrapportering

Dersom du treffes av de nye lovkravene på rapportering som følge av CSRD-direktivet er det noen forhold du må ta stilling til. Kan du vil rapportere etter GRI eller ønsker du å se nærmere på det nordiske rammeverket for små og mellomstore bedrifter (NSRS)?​

 

Vi kan bistå med velg av rammeverket som passer best for din bedrift avhengig av hvilke behov og krav som gjelder, samt fasilitere prosessen med å lage en bærekraftsrapport som kommer til anvendelse:

Lovpålagt og frivillig rapportering

Lovpålagt ekstern rapportering

Det finnes en rekke rammeverk som kan benyttes for rapportering utover lovkravene. For våre kunder er særlig det internasjonale rammeverket GRI, det nye nordiske rammeverket NSRS eller TCFD med fokus på klima interessant. Vi kan hjelpe deg med å velge det som passer best til dine behov nå og fremover. ​

Frivillig ekstern rapportering

Det finnes en rekke rammeverk som kan benyttes for rapportering utover lovkravene. For våre kunder er særlig det internasjonale rammeverket GRI, det nye nordiske rammeverket NSRS eller TCFD med fokus på klima interessant. Vi kan hjelpe deg med å velge det som passer best til dine behov nå og fremover. ​

Intern rapportering

Intern rapportering

For at bærekraft skal være en kritisk suksessfaktor for din bedrift, er det viktig at relevante aktiviteter følges opp. Vi kan bistå deg med å videreutvikle intern rapportering til å omfatte kritiske KPIer, enten i egne rapporter eller som en del av de dere allerede har.​

Vi hjelper næringslivet i deres valg og implementering av bærekraftsstrategi. Vi hjelper også med å implementere bærekraft som del av forretningsstrategien - næringslivet skal ikke oppleve bærekraftig utvikling som en kostnad, snarere som en muliggjører for å sikre virksomhetens fremtidige konkurransekraft og eksistens. ​

pp_logo_gs.png

Kontakt oss om klimaregnskap!

Vi bistår deg med valg av riktig rammeverk for bedriften din, og holder deg i hånden hele prosessen.

Heldigitalisert byrå

Prokuria Polar Gruppen er et heldigitalisert byråkonsern med kunder fra nord til sør i Norge. Våre kunder har tilgang til alle digitaliserte bilag og "real time" regnskap direkte fra hvilken som helst nettleser. Selskapene i Prokuria Polar Gruppen har konsesjon som Autorisert Regnskapsforetak fra Finanstilsynet.

forsidemønster-01.png
bottom of page