top of page
Vesterålen.jpg

FAMILY OFFICE

testmønster-01.png

Forvalte familiens verdier?

Prokuria Polar Gruppen har et eget team med lang erfaring fra drift av "Family Office". Omfang og innhold i tjenesten varierer fra kunde til kunde, men for våre mest omfattende kunder fungerer vi som selskapets finansdirektør og som hovedkontakt mot bank og revisor. 

Finansdirektør

Regnskap.

Analyser og prognoser.

Rapportering.

Bank og revisor

Hovedkontakt.

Administrere lån og verdier.

Overholde lover og regler.

Prosjekt- og investering

Praktiske prosjektoppgaver.

Screening og vurdering av investeringer.

Byggesøknader og underleverandører.

Skreddersøm

Våre kunder befinner seg i både inn- og utlandet. Fellesnevneren er at de alle ønsker seg en erfaren rådgivende part som er i stand til å skreddersy et tjenestetilbud for å ta vare på deres mål og behov, slik at de kan investere smart og sikre forsvarlig forvaltning for kommende generasjoner eller bedre fremtidig pensjon.

Finansdirektør

For våre mest omfattende kunder opptrer vi som selskapets finansdirektør med hovedkontakt mot bank og revisor. Vi gjennomgår mengder av investeringsmuligheter som kommer inn, og gjør en screening før dette presenteres til eiere og eventuelt følges opp videre, noen ganger som styremedlem.

Uavhengig rådgiver

Prokuria Polar Gruppen har ingen binding til, fondsselskaper, banker og andre finansinstitusjoner, og mottar ikke provisjoner og kommisjoner eller selger produkter på vegne av tredjepart. Det er dine mål, behov og forutsetninger som er i førersetet gjennom våre rådgivende tjenester.

Ta et uforpliktende møte

Heldigitalisert byrå

Prokuria Polar Gruppen er et heldigitalisert byråkonsern med kunder fra nord til sør i Norge. Våre kunder har tilgang til alle digitaliserte bilag og "real time" regnskap direkte fra hvilken som helst nettleser. Selskapene i Prokuria Polar Gruppen har konsesjon som Autorisert Regnskapsforetak fra Finanstilsynet.

forsidemønster-01.png
bottom of page