top of page
Vesterålen.jpg

BOKFØRING OG LØNN

testmønster-01.png

Fleksible løsninger

Vi skreddersyr en leveranse som passer​ til bedriften din. En kombinasjon av smarte digitale løsninger og lokal tilstedeværelse gjør at vi kan hjelpe deg som kunde på dine premisser.

Bruker du mye tid og penger på å drifte økonomifunksjonen i din bedrift? Bruk heller tiden din på å øke lønnsomheten i bedriften, så sørger Prokuria Polar for at regnskap, rapportering og lønn er ivaretatt. Vi har bred fagkunnskap og lang erfaring. 

Skybaserte løsninger

PowerOffice GO

Tripletex

Visma eAccounting

Hele eller deler av regnskapet

Fleksibel arbeidsdeling

Ulik bokføringsfrekvens

Inngående, utgående og andre bilag

Lønnsbilag

Bokføring av lønnsbilag

Overholde lover og regler

Oppdater på lover og regler

Hva er bokføring?

Bokføring er et gammelt begrep som kommer fra tiden lenge før økonomisystemene ble skapt. På den tiden ble bilagene ført i en hovedbok, og var dermed bokført. De moderne økonomisystemene benytter også begrepet (Bokføring), som nå brukes til å beskrive prosessen man utfører ved å registrere opplysningene fra et bilag i økonomisystemet.

Hva er debet og kredit?

Når man bokfører skal alle aktiviteter føres i både debet og kredit, et prinsipp som kalles for tosidig bokføring. Dette betyr i praksis at alle poster har en motpost, og at summen av disse skal bli null. Dette er slik man får balanse i regnskapet. Debetsiden representerer eiendeler, mens kreditsiden representerer gjeld og egenkapital.

Hvorfor skal man bokføre?

Formålet ved bokføring er at bedriften skal få en oversikt over verdibevegelser, slik at man har oversikt over hvor mye man har til gode og hvor mye man skylder. God og effektiv bokføring gjør at bedriftens ledelse har et best mulig beslutningsgrunnlag for hvordan de ligger an.

Vi er sikker på at du blir fornøyd, så la oss føre regnskapet ditt

1 måned gratis regnskap!

Heldigitalisert byrå

Prokuria Polar Gruppen er et heldigitalisert byråkonsern med kunder fra nord til sør i Norge. Våre kunder har tilgang til alle digitaliserte bilag og "real time" regnskap direkte fra hvilken som helst nettleser. Selskapene i Prokuria Polar Gruppen har konsesjon som Autorisert Regnskapsforetak fra Finanstilsynet.

forsidemønster-01.png
bottom of page